Xacemento de Punta dos Prados

O xacemento arqueolóxico de Punta dos Prados atesoura os restos dun pequeno poboado fortificado construído entre os séculos IV e I a.C. Situado estratexicamente en primeira liña da costa, nunha pequena península que cerca ao N.E. a enseada que forma a praia da Concha, presenta un doado acceso situado no propio porto de Espasante. 

Exemplo dos chamados castros marítimos, nel o recinto habitacional aparece protexido e illado da zona de acceso natural, mediante a construción de dous foxos en U, intercalados por dúas altas murallas de pedra e terra, completado cun parapeto exterior moi afectado pola erosión.

O espazo intramuros viuse tamén moi alterado polos procesos erosivos e pola súa ocupación en época modernas.

O elemento máis sobresaínte é o monumento con forno, unha sauna ou recinto de baños de vapor. Foi atopada durante a intervención levada a cabo no ano 1987 e comparte as características morfolóxicas que definen os monumentos con forno do Noroeste da Península Ibérica. Como a maioría destas construcións, sitúase parcialmente soterrada, fóra do espazo habitacional, nunha zona con presenza constante de auga, e presenta unha secuencia de diferentes estancias conectadas entre si. Trátase dunha estrutura hipoxea que encaixa contra a cara oriental do foxo, con planta lonxitudinal disposta de Sur a Norte. Atribúese ao século II d.C.

Outros elementos destacados son o antigo acceso ao recinto, un camiño de cantos rodados delimitado por muros e cun torreón arrasado, e materiais como unha arracada de ouro, ou unha conta de pasta vítrea con diferentes óculos.  

Este xacemento tivo diferentes intervencións  ao longo de diferentes anos (1987- 2009).