Aviso legal

Condicións de acceso

O acceso á web www.turismoortigueira.com supón a aceptación plena polo usuario de todas as Condicións da presente Información Legal, polo que se non está de acordo co contido da mesma deberá absterse de facer uso da web.

O usuario comprométese a facer uso da web ou os seus servizos e contidos conforme ao disposto pola lexislación vixente aplicable. Turismo de Ortigueira resérvase o dereito a denegar o acceso á web, sen necesidade de previo aviso, a calquera usuario que non respecte as condicións dispostas nesta Información Legal.

Turismo de Ortigueira resérvase o dereito a modificar en calquera momento as presentes condicións.

Contidos propiedade de Turismo de Ortigueira

Os contidos desta web están suxeitos a dereitos de propiedade intelectual e industrial de Turismo de Ortigueira ou de terceiros. Non está autorizada (e será perseguida) a reprodución total ou parcial dos datos e contidos non dispostos para o uso explícito, aos que se teña acceso na web ou se utilizaran contravindo a lexislación vixente en materia de propiedade industrial e intelectual.

Os usuarios que crean que os seus dereitos de propiedade intelectual estean sendo infrinxidos polo uso non autorizado dos seus traballos protexidos presentes nesta web, poden porse en contacto con Turismo de Ortigueira e solicitar que o contido sexa retirado.

As fotografías da web de Turismo de Ortigueira son obra, na súa maioría, dos fotógrafos Álvaro Fernández Polo, Adolfo Enríquez -imaxes aéreas-, Ari García, Marta Platas y Xaime Villar. Quedan prohibidas a súa reproducción total ou parcial, e o seu uso con fins públicos ou comerciais sen o consentimento expreso dos seus autores.

Exención de responsabilidade

A información publicada nesta web non pretende substituír servizos en ningún ámbito profesional.

Atendendendo aos procesos de comunicación electrónica, Turismo de Ortigueira non garante que o acceso á páxina non poida ser interrompido, sufrir atrasos, ou errar.

En caso de interrupción do subministro da información, parcial ou total, de www.turismoortigueira.com por causas alleas a Turismo de Ortigueira, a empresa porá todos os medios para repor canto antes o acceso á información.

Esta web contén enlaces a páxinas web alleas a Turismo de Ortigueira, o que non supón a aceptación de responsabilidade algunha sobre o contido de devanditas webs. Unha vez que un usuario se atope nunha destas webs deberá aterse ás indicacións legais que esa web indique. No caso de que un usuario considere que algún dos enlaces leva a unha páxina web inadecuada, pode porse en contacto connosco para propor a súa eliminación ou modificación.

Modificación da web de Turismo de Ortigueira

Turismo de Ortigueira resérvase a facultade de executar nos contidos da súa web, así como de suspender o seu acceso en calquera momento e sen previo aviso.

O acceso e o uso que se fagan dos contidos da web son responsabilidade do usuario. Turismo de Ortigueira non responderá de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que puidesen derivarse de devandito acceso ou uso da información.

Turismo de Ortigueira resérvase o dereito de facer as modificacións pertinentes na presentación, configuración, localización, condicións e contidos da web.